Close Mobile Navigation

MŮŽETE UDĚLAT VÍCE, NEŽ SE IZOLOVAT DOMA

Onemocnění COVID-19 obvykle začíná mírně, postupně se však stav může zhoršit a nakonec vyžadovat i akutní nemocniční péči.1 
Je proto důležité být připraveni. Nečekejte, až onemocníte, a vytvořte si plán pro případ onemocnění COVID již nyní. Je to důležité, je to snadné a rádi vám pomůžeme!


KROK 1

ZJISTĚTE SI MOŽNOSTI TESTOVÁNÍ V OKOLÍ

Jedinou cestou, jak se můžete ujistit, zda skutečně trpíte onemocněním COVID-19, je podstoupit test. Testování je jednoduché: Test nejčastěji provádí lékař nebo zdravotní sestra výtěrem nosní dutiny nebo ze slin pomocí speciální tyčinky. Výsledky testu se obvykle dozvíte do 48 hodin v případě PCR testu nebo během 15–30 minut v případě rychlého antigenního testu. 
 
Testování můžete podstoupit na řadě míst: 

mobilní testovací místa

odběrová centra v nemocnicích

lékařské ordinace

samotestování doma

KROK 2

SEZNAMTE SE S PŘÍZNAKY COVID-19

Příznaky onemocnění COVID-19 se mohou podobat příznakům jiných onemocnění, jako je chřipka nebo běžné nachlazení, a nemusí být snadné je rozpoznat.
Jedinou spolehlivou cestou, jak rozpoznat onemocnění COVID-19, je podstoupit test. Nejčastější příznaky COVID-19 jsou následující 4

horečka nebo zimnice

kašel

dušnost nebo potíže s dýcháním

únava

bolest svalů nebo kloubů

bolest hlavy

náhlá ztráta čichu nebo chuti

bolest v krku

ucpaný nos nebo rýma

nevolnost nebo zvracení

průjem

KROK 3

INFORMUJTE SE O RIZIKOVÝCH FAKTORECH ZÁVAŽNÉHO PRŮBĚHU COVID-19

Riziko závažného průběhu onemocnění COVID-19 nelze u žádného člověka zcela vyloučit, nicméně existují určité faktory a onemocnění, které toto riziko zvyšují.5,6,7

vyšší věk

obezita

rakovina

cukrovka

chronické onemocnění ledvin

CHOPN

chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN)

onemocnění srdce

onemocnění srdce

KROK 4

ZJISTĚTE SI, KAM ZAVOLAT V PŘÍPADĚ POZITIVNÍHO TESTU

Pokud obdržíte pozitivní výsledek testu na COVID-19, kontaktujte svého lékaře a informujte se o možnostech léčby.

Vytvořte si plán pro případ onemocnění COVID již dnes.


#NECEKEJJEDNEJ

Řekněte přátelům a rodině o důležitosti vytvoření plánu pro případ onemocnění COVID. Zeptejte se jich a podělte se s nimi o následující informace:
Myslíte si, že jste se nakazili onemocněním COVID-19? Potřebujete plán, co dělat. Na webu jaklecitcovid.cz naleznete informace, které vám s plánem pomohou.


NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

Jak zjistím, že mám COVID-19?

Jedinou cestou, jak se můžete ujistit, zda skutečně trpíte onemocněním COVID-19, je podstoupit test. Testování můžete podstoupit na řadě míst:

  • mobilní testovací místa
  • odběrová centra v nemocnicích
  • lékařské ordinace
  • testování doma

Testování je jednoduché: Test nejčastěji provádí lékař nebo zdravotní sestra výtěrem nosní dutiny nebo ze slin pomocí speciální tyčinky. Výsledky testu se obvykle dozvíte do 48 hodin v případě PCR testu nebo během 15–30 minut v případě rychlého antigenního testu.2

Proč je třeba onemocnění COVID-19 léčit?

Léčba onemocnění COVID-19 může pomoci zmírnit příznaky.

Mám COVID-19, chřipku nebo nachlazení?

Příznaky onemocnění COVID-19 se mohou podobat příznakům jiných onemocnění, jako je chřipka nebo běžné nachlazení, a nemusí být snadné je rozpoznat. Jedinou spolehlivou cestou, jak rozpoznat onemocnění COVID-19, je podstoupit test.3

Jak se mohu před onemocněním COVID-19 chránit?

  • Jednou z nejlepších cest, jak se chránit, představuje očkování. V současnosti je k dispozici několik vakcín celosvětově schválených k očkování proti onemocnění COVID-19.8
  • Dobrou ochranou před nakažením je také ochrana dýchacích cest nošením respirátoru ve vnitřních prostorách nebo v místech, kde se nachází hodně lidí. Vždy je však třeba dodržovat bezpečný rozestup alespoň 1,5 m a často si mýt a dezinfikovat ruce.8
  • Pokud máte pozitivní test na COVID-19, můžete kromě nastoupení do izolace udělat celou řadu dalších kroků. Kontaktujte okamžitě svého praktického lékaře a a informujte se o možnostech léčby.

Jaká léčba onemocnění COVID-19 je v současnosti k dispozici?

  • V současnosti jsou schváleny různé druhy léčby, které jsou určeny pro hospitalizované pacienty nebo jsou k dispozici po konzultaci s lékařem.9
  • Obraťte se na svého praktického lékaře, abyste se dozvěděli více o možnostech léčby, které by pro vás mohly být vhodné.

Pokud jsem měl/a rizikový kontakt nebo mám příznaky onemocnění, potřebuji se prokázat pozitivním testem na COVID-19, abych měl/a nárok na léčbu?

V některých zemích může být podmínkou pro poskytnutí specializované léčby pozitivní test na COVID-19.


COVID=koronavirové onemocnění; COVID-19=koronavirové onemocnění 2019.

Reference: 1. Siddiqi HK, Mehra MR. COVID-19 illness in native and immunosuppressed states: a clinical-therapeutic staging proposal. J Heart Lung Transplant. 2020;39(5):405-407. doi:10.1016/j.healun.2020.03.012 2. Interim Guidance for Antigen Testing for SARS-CoV-2. Centers for Disease Control and Prevention. Updated June 14, 2021. Accessed August 4, 2021. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/resources/antigen-tests-guidelines.html 3. Mayo Clinic Staff. COVID-19, cold, allergies and the flu: What are the differences? Published May 18, 2021. Accessed August 16, 2021. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/coronavirus/in-depth/covid-19-cold-flu-and-allergies-differences/art-20503981 4. Symptoms of COVID-19. Centers for Disease Control and Prevention. Accessed September 13, 2021. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html 5. People with Certain Medical Conditions. Centers for Disease Control and Prevention. Accessed September 22, 2021. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html 6. Docherty AB, Harrison EM, Green CA, et al. Features of 20 133 UK patients in hospital with covid-19 using the ISARIC WHO clinical characterisation protocol: prospective observational cohort study. BMJ. 2020;369:m1985. doi:10.1136/bmj.m1985 7. Štefan M, Chrdle A, Husa P, Beneš J, Dlouhý P. Covid-19: diagnostika a léčba. Doporučený postup Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP (verze 06/10/2022) (cit. 21. 4. 2023) Dostupné z: https://infektologie.cz/DPCovid21/DP5-covid-DP-podrobny-10-22.pdf 8. COVID-19 ADVICE FOR THE PUBLIC: GETTING VACCINATED. World Health Organization. Accessed October 1, 2021. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines/advice 9. Therapeutics and COVID-19: living guideline. World Health Organization. Accessed October 1, 2021. https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-therapeutics-2021.3

Copyright© 2023 Merck Sharp & Dohme Corp., subsidiary of Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA.
Všechna práva vyhrazena. Merck Sharp & Dohme s.r.o., se sídlem Na Valentince 3336/4, 150 00 Praha 5, Česká republika.
Tel.: +420 233 010 111, e-mail: dpoc_czechslovak@merck.com, www.msd.cz
CZ-NON-00521 (2.0) | Datum vypracování: duben 2023

Merck Sharp & Dohme s.r.o., se sídlem Na Valentince 3336/4, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 284 62 564, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 143294.