Close Mobile Navigation

Testování na covid-19 je klíč!

Věnujte pozornost už prvním příznakům onemocnění covid-19 a konzultujte další kroky s lékařem. Léčba existuje.


Co je covid-19?

O jaké onemocnění se jedná?

Onemocnění covid-19 je virová infekce způsobující akutní respirační syndrom (SARS-CoV-2).

Průběh se ale liší, od plně bezpříznakového až po těžkou infekci se závažným průběhem.

Jak se přenáší a projevuje?

Covid-19 se šíří kapénkovou infekcí, tedy drobnými částicemi, které se uvolňují do okolí při dýchání. Tyto kapénky druhá osoba vdechne, nebo ulpí na okolí a infekce se přenese dotykem ruky do úst, očí a dalších sliznic.

Koho ohrožuje a jak se léčí?

Potenciálně je onemocnění covid-19 rizikové pro osoby s momentálně sníženou imunitou nebo chronickým onemocněním, významným faktorem je také vyšší věk a obezita.Zdroje: 

  1. World Health Organization Websites, Accessed May 28, 2024. World Health Organization (WHO)
  2. Centers for Disease Control and Prevention Websites, Accessed May 28, 2024. Centers for Disease Control and Prevention | CDC
  3. Mayo Clinic Websites, Accessed May 28, 2024. Top-ranked Hospital in the Nation – Mayo Clinic
  4. Ministerstvo zdravotnictví stránky, Zpřístupněno 28 Května 2024. Ministerstvo zdravotnictví (gov.cz)
  5. OSF HealthCare Websites, Accessed May 28, 2024. OSF HealthCare Blog
  6. U.S Food & Drug Administration Websites, Accessed May 28, 2024. U.S. Food and Drug Administration (fda.gov)
  7. Národní zdravotnický informační portál, stránky, Zpřístupněno 28 Května 2024. NZIP – Národní zdravotnický informační portál
  8. Česká lékařská komora, published 7. 1. 2022. Rady pacientům: Domácí léčba COVID-19. DP4-covid-rady-pacientum-01-22.pdf (infektologie.cz)

Copyright © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway NJ, USA a přidružené společnosti. Všechna práva vyhrazena.
Merck Sharp & Dohme s.r.o., se sídlem Na Valentince 3336/4, 150 00 Praha 5, Česká republika.
Tel.: +420 233 010 111, e-mail: dpoc_czechslovak@merck.com, www.msd.cz
CZ-NON-00637 (1.0) | Datum vypracování: červen 2024

Merck Sharp & Dohme s.r.o. se sídlem Na Valentince 3336/4, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČO: 28462564, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 143294.

Jak léčit covid


Copyright © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway NJ, USA a přidružené společnosti. Všechna práva vyhrazena.
Merck Sharp & Dohme s.r.o. se sídlem Na Valentince 3336/4, 150 00 Praha 5, Česká republika.
Tel.: +420 233 010 111, e-mail: dpoc_czechslovak@merck.com, www.msd.cz
CZ-NON-00637 (1.0) | Datum vypracování: červen 2024

Merck Sharp & Dohme s.r.o. se sídlem Na Valentince 3336/4, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČO: 28462564, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 143294.

Cookies preferences


© 2024 MSD Czech republic s.r.o