Close Mobile Navigation

Léčba onemocnění covid-19

U pacientů, kteří patří do některé z rizikových skupin, je klíčové zahájit léčbu včas, tedy od prvních příznaků.
Nečekejte a jednejte hned.

Jak léčit onemocnění covid-19?

Kdy je vhodné kontaktovat lékaře?

Zejména pokud spadáte do některé z rizikových skupin, volejte lékaře v okamžiku, kdy pozorujete příznaky nebo vám pozitivně vyjde domácí antigenní test. Rovněž v případě, že vám byl nahlášen covid-pozitivní kontakt.

Jak probíhá léčba onemocnění covid-19?

Klíčové je zahájit léčbu od prvních příznaků. Patříte-li do rizikové skupiny, na nic nečekejte a dohodněte se s lékařem na léčbě co nejdříve. Nemusíte mít obavy, léčba existuje.

Léčba na covid-19 je dostupná i v ČR

Na základě pozitivního testu na covid vám může lékař doporučit léčbu vhodnou pro vás s ohledem na dosavadní průběh, rizikové faktory a léky, které standardně užíváte.

Režimová opatření při léčbě onemocnění covid-19

Pro pacienty, kteří nespadají do žádné rizikové skupiny, ale i pro pacienty, kteří už mají lék a zahájili domácí léčbu, se hodí několik tipů na režimová opatření.

Odpočinek, spánek

Dostatečný pitný režim

Pravidelné větrání

Časté změny polohy na lůžku

Zdravá strava bohatá na ovoce a zeleninu

Abstinence alkoholu a tabákových výrobků

Časté otázky

Mohu se léčit doma?

Domácí léčba je možná v případě, že nepatříte do žádné rizikové skupiny. I tak je však vždy lepší pro jistotu podstoupit test a zavolat svému praktickému lékaři a poradit se s ním o dalším postupu, ale také o karanténních opatřeních nebo u pracujících o vyřízení neschopenky. Vždy svému lékaři alespoň zavolejte.

Musím ke svému praktickému lékaři?

Osobní návštěva praktického lékaře není bezpodmínečně nutná v případě, že s ním konzultujete stav po telefonu a budete objednáni na test mimo jeho ordinaci. Pokud patříte do rizikové skupiny, záleží na uvážení praktického lékaře nebo lékaře specialisty, zda budou vyžadovat další vyšetření.

Je dostupná léčba pro všechny?

O konkrétní léčbě vždy rozhoduje lékař na základě stavu pacienta a dalších faktorů, jako jsou jiná, chronická nebo akutní onemocnění. V dnešní době ale už existuje i léčba onemocnění covid-19, kterou je v některých případech možné nasadit i u pacientů, kteří již nějaké chronické onemocnění mají a užívají další léky. Vždy ale záleží na více okolnostech a o léčbě rozhoduje lékař.

Zdroje: 

1. Siddiqi HK, Mehra MR. COVID-19 illness in native and immunosuppressed states: a clinical-therapeutic staging proposal. J Heart Lung Transplant. 2020;39(5):405-407. doi:10.1016/j.healun.2020.03.012

2. Therapeutics and COVID-19: living guideline. World Health Organization. Accessed October 1, 2021. https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-therapeutics-2021.3

3. Mayo Clinic Staff. COVID-19, cold, allergies and the flu: What are the differences? Published May 18, 2021. Accessed August 16, 2021. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/coronavirus/in-depth/covid-19-cold-flu-and-allergies-differences/art-20503981

4. Symptoms of COVID-19. Centers for Disease Control and Prevention. Accessed September 13, 2021. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html 

5. Interim Guidance for Antigen Testing for SARS-CoV-2. Centers for Disease Control and Prevention. Updated June 14, 2021. Accessed August 4, 2021. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/resources/antigen-tests-guidelines.html 

6. People with Certain Medical Conditions. Centers for Disease Control and Prevention. Accessed September 22, 2021. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html

7. Docherty AB, Harrison EM, Green CA, et al. Features of 20 133 UK patients in hospital with covid-19 using the ISARIC WHO clinical characterisation protocol: prospective observational cohort study. BMJ. 2020;369:m1985. doi:10.1136/bmj.m1985

8. COVID-19 ADVICE FOR THE PUBLIC: GETTING VACCINATED. World Health Organization. Accessed October 1, 2021. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines/advice

9. Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, published 23. 4. 2023; Mezioborové stanovisko k použití antivirotik v prevenci progrese covidu-19 (20. 4. 2023), https://www.svl.cz/zpravy/mezioborove-stanovisko-k-pouziti-antivirotik-v-prevenci-progrese-covidu-19-2042023.html

Copyright © 2023 Merck & Co., Inc., Rahway NJ, USA a přidružené společnosti. Všechna práva vyhrazena.
Merck Sharp & Dohme s.r.o., se sídlem Na Valentince 3336/4, 150 00 Praha 5, Česká republika.
Tel.: +420 233 010 111, e-mail: dpoc_czechslovak@merck.com, www.msd.cz
CZ-NON-00519 | Datum vypracování: květen 2023

Merck Sharp & Dohme s.r.o. se sídlem Na Valentince 3336/4, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČO: 28462564, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 143294.

Jak léčit covid


Copyright © 2023 Merck & Co., Inc., Rahway NJ, USA a přidružené společnosti. Všechna práva vyhrazena.
Merck Sharp & Dohme s.r.o. se sídlem Na Valentince 3336/4, 150 00 Praha 5, Česká republika.
Tel.: +420 233 010 111, e-mail: dpoc_czechslovak@merck.com, www.msd.cz
CZ-NON-00538 | Datum vypracování: srpen 2023

Merck Sharp & Dohme s.r.o. se sídlem Na Valentince 3336/4, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČO: 28462564, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 143294.

Cookies preferences


© 2023 MSD Czech republic s.r.o