Close Mobile Navigation

Rizikové faktory onemocnění covid-19

Může být pro vás onemocnění covid-19 nebezpečné? Konzultujte možná rizika se svým lékařem, ale pokud patříte do některé z rizikových skupin níže, pravděpodobně vás covid-19 může ohrozit.

Co zvyšuje riziko těžkého průběhu?

Kardiologická onemocnění

Onemocnění ledvin

Diabetes mellitus 1. i 2. typu

Plicní onemocnění

Onkologická onemocnění

Obezita

Vyšší věk

Astma

Neurologická onemocnění

Jaké jsou příznaky onemocnění covid-19?

Typická ztráta čichu je nejvýraznějším symptomem onemocnění covid-19, příznaků ale může být daleko více. Jasnou odpověď poskytne pouze PCR test nebo antigenní test provedený odborníkem.

Prevence onemocnění covid-19

Dbejte na prevenci.

Důsledná hygiena a ochranné pomůcky

Na rukou ulpívají viry a bakterie, nepodceňujte pravidelné mytí rukou a dezinfekci. Pro vyšší ochranu můžete používat respirátor nebo roušku.

Omezení návštěv frekventovaných míst

Vyhýbejte se místům s vysokou koncentrací lidí, jako jsou obchodní centra, nebo se chraňte respirátorem.

Očkování jako ochrana před těžkým průběhem

Očkování nezabrání přenosu onemocnění covid-19, ale významně snižuje riziko závažného průběhu onemocnění. Informujte se u praktického lékaře.

Časté otázky

Jak se Covid-19 přenáší?

Onemocnění covid-19 se přenáší kapénkovou infekcí. Kapénky jsou malé částečky tekutiny, které se z těla každého z nás dostávají při dýchání, mluvení, zpěvu, kýchání nebo kašli. Druhý člověk je může přímo vdechnout, ale častěji k přenosu dochází tak, že kapénky ulpívají na různých površích, odkud se dostanou na ruce a z rukou dostávají na sliznice, do úst nebo do očí. Infekci si tak mimoděk zavedeme do těla sami. Právě proto je tak důležitá hygiena rukou, protože nikdy nevíme, kdo na předměty sahal před námi.

Jak se mohu chránit?

Prevence těžkého průběhu onemocnění covid-19 má tři hlavní pilíře.

– Prvním z nich je očkování, které sice nezabrání nákaze, ale významně snižuje riziko závažného průběhu.

– Druhým je důsledná hygiena a případně i ochrana respirátorem. Pomáhají totiž snížit virovou nálož, která infikuje organismus a onemocnění obvykle má mírnější průběh.

– Třetím důležitým bodem prevence je vyhýbání se oblastem s vysokou koncentrací lidí, kontaktům s nemocnými lidmi a důsledná ochrana například ve zdravotnických zařízeních, kde může být zvýšené riziko výskytu viru.

Jak se naočkovat?

Na očkování nikdy není pozdě. Pokud se rozhodnete pro očkování, nebo pro posilující dávku očkování, stačí se zaregistrovat k očkování u svého praktického lékaře nebo v kterémkoliv očkovacím centru. Jejich seznam najdete na webové stránce Ministerstva zdravotnictví ČR: https://ockoreport.uzis.cz/.

Co když splňuji více rizikových faktorů

Pokud máte více chronických onemocnění, případně máte nadváhu a vyšší věk, pak je zcela namístě přistupovat k riziku infekce covid-19 velmi vážně. Záleží ale na celé vaší osobní anamnéze a aktuální diagnóze, proto se vždy o možných rizicích poraďte se svým ošetřujícím praktickým lékařem nebo lékařem specialistou, a společně si vytvořte plán pro případ infekce.

Zdroje: 

  1. World Health Organization Websites, Accessed May 28, 2024. World Health Organization (WHO)
  2. Centers for Disease Control and Prevention Websites, Accessed May 28, 2024. Centers for Disease Control and Prevention | CDC
  3. Mayo Clinic Websites, Accessed May 28, 2024. Top-ranked Hospital in the Nation – Mayo Clinic
  4. Ministerstvo zdravotnictví stránky, Zpřístupněno 28 Května 2024. Ministerstvo zdravotnictví (gov.cz)
  5. OSF HealthCare Websites, Accessed May 28, 2024. OSF HealthCare Blog
  6. U.S Food & Drug Administration Websites, Accessed May 28, 2024. U.S. Food and Drug Administration (fda.gov)
  7. Národní zdravotnický informační portál, stránky, Zpřístupněno 28 Května 2024. NZIP – Národní zdravotnický informační portál
  8. Česká lékařská komora, published 7. 1. 2022. Rady pacientům: Domácí léčba COVID-19. DP4-covid-rady-pacientum-01-22.pdf (infektologie.cz)

Copyright © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway NJ, USA a přidružené společnosti. Všechna práva vyhrazena.
Merck Sharp & Dohme s.r.o., se sídlem Na Valentince 3336/4, 150 00 Praha 5, Česká republika.
Tel.: +420 233 010 111, e-mail: dpoc_czechslovak@merck.com, www.msd.cz
CZ-NON-00637 (1.0) | Datum vypracování: červen 2024

Merck Sharp & Dohme s.r.o. se sídlem Na Valentince 3336/4, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČO: 28462564, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 143294.

Jak léčit covid


Copyright © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway NJ, USA a přidružené společnosti. Všechna práva vyhrazena.
Merck Sharp & Dohme s.r.o. se sídlem Na Valentince 3336/4, 150 00 Praha 5, Česká republika.
Tel.: +420 233 010 111, e-mail: dpoc_czechslovak@merck.com, www.msd.cz
CZ-NON-00637 (1.0) | Datum vypracování: červen 2024

Merck Sharp & Dohme s.r.o. se sídlem Na Valentince 3336/4, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČO: 28462564, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 143294.

Cookies preferences


© 2024 MSD Czech republic s.r.o