Close Mobile Navigation

Příznaky onemocnění covid-19

Typická ztráta čichu a/nebo chuti je charakteristickým symptomem, ale nemusí se objevit vždy. Příznaků je více a vždy je potřeba potvrdit onemocnění PCR testem nebo antigenním testem provedeným odborníkem.

Časté příznaky

Horečka nebo zimnice

Dušnost

Kašel

Bolest svalů a kloubů

Náhlá ztráta čichu a/nebo chuti

Bolest hlavy

Bolest v krku

Únava

Potíže s dýcháním

Dezorientace, poruchy řeči, omezení pohyblivosti

Bolest na hrudníku

Mám mít obavu z nákazy?

Kontakt s nemocnou osobou

Může se stát, že někdo, s kým jste byli nedávno v kontaktu, vás informuje o svém onemocnění. V takovém případě vždy podstupte test: PCR test nebo antigenní test provedený odborníkem.

Účast na větší společenské události

Vyšší koncentrace lidí vždy představuje určité riziko nákazy. Poraďte se se svým ošetřujícím praktickým lékařem či specialistou, zda je bezpečné takovou akci navštívit.

Mám strach, jsem riziková skupina

Obezřetnost je namístě, přesto není potřeba podléhat panice, pokud podstoupíte očkování, důsledně dbáte na hygienu a v oprávněných případech se chráníte respirátorem.

Časté otázky

Jak a kde se mohu nakazit?

Nelze přesně určit místa a kontakty, které mohou vést k infekci covid-19. Ale pravděpodobnost nákazy zvyšuje kontakt s nemocnými lidmi, pobyt v uzavřených prostorech s vysokou koncentrací lidí, nechráněný pohyb ve zdravotnických zařízeních, kde je vyšší pravděpodobnost kontaktu s nemocným, ale také veřejná místa, restaurace, divadla, prostředky městské hromadné dopravy a další.

Jak se mohu chránit?

Prevence těžkého průběhu onemocnění covid-19 má tři hlavní pilíře. Prvním z nich je očkování, které sice nezabrání nákaze, ale významně snižuje riziko závažného průběhu. Druhým je důsledná hygiena a případně i ochrana respirátorem. Pomáhají totiž snížit virovou nálož, která se infikuje organismus a onemocnění obvykle má mírnější průběh. Třetím důležitým bodem prevence je vyhýbání se oblastem s vysokou koncentrací lidí, kontaktům s nemocnými lidmi a důsledná ochrana například ve zdravotnických zařízeních, kde může být zvýšené riziko výskytu viru.

Jak rozliším Covid-19 od chřipky?

Celá řada příznaků běžných respiračních onemocnění, jako je třeba chřipka, se může velmi podobat příznakům onemocnění covid-19. Jedinou spolehlivou diagnostickou metodou je PCR test nebo antigenní test provedený ve zdravotnickém zařízení.

Co dělat po kontaktu s nemocným?

Pokud se ukáže, že člověk, se kterým jste byli nedávno v kontaktu, má onemocnění covid-19, udělejte si domácí antigenní test, nebo se rovnou objednete na PCR test na některém z odběrových míst nebo na antigenní test prováděný ve zdravotnickém zařízení. Další možností je telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře nebo lékaře specialistu a poradit se ohledně dalšího postupu.

Zdroje: 

1. Siddiqi HK, Mehra MR. COVID-19 illness in native and immunosuppressed states: a clinical-therapeutic staging proposal. J Heart Lung Transplant. 2020;39(5):405-407. doi:10.1016/j.healun.2020.03.012

2. Therapeutics and COVID-19: living guideline. World Health Organization. Accessed October 1, 2021. https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-therapeutics-2021.3

3. Mayo Clinic Staff. COVID-19, cold, allergies and the flu: What are the differences? Published May 18, 2021. Accessed August 16, 2021. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/coronavirus/in-depth/covid-19-cold-flu-and-allergies-differences/art-20503981

4. Symptoms of COVID-19. Centers for Disease Control and Prevention. Accessed September 13, 2021. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html 

5. Interim Guidance for Antigen Testing for SARS-CoV-2. Centers for Disease Control and Prevention. Updated June 14, 2021. Accessed August 4, 2021. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/resources/antigen-tests-guidelines.html 

6. People with Certain Medical Conditions. Centers for Disease Control and Prevention. Accessed September 22, 2021. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html

7. Docherty AB, Harrison EM, Green CA, et al. Features of 20 133 UK patients in hospital with covid-19 using the ISARIC WHO clinical characterisation protocol: prospective observational cohort study. BMJ. 2020;369:m1985. doi:10.1136/bmj.m1985

8. COVID-19 ADVICE FOR THE PUBLIC: GETTING VACCINATED. World Health Organization. Accessed October 1, 2021. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines/advice

9. Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, published 23. 4. 2023; Mezioborové stanovisko k použití antivirotik v prevenci progrese covidu-19 (20. 4. 2023), https://www.svl.cz/zpravy/mezioborove-stanovisko-k-pouziti-antivirotik-v-prevenci-progrese-covidu-19-2042023.html

Copyright © 2023 Merck & Co., Inc., Rahway NJ, USA a přidružené společnosti. Všechna práva vyhrazena.
Merck Sharp & Dohme s.r.o., se sídlem Na Valentince 3336/4, 150 00 Praha 5, Česká republika.
Tel.: +420 233 010 111, e-mail: dpoc_czechslovak@merck.com, www.msd.cz
CZ-NON-00519 | Datum vypracování: květen 2023

Merck Sharp & Dohme s.r.o. se sídlem Na Valentince 3336/4, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČO: 28462564, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 143294.

Jak léčit covid


Copyright © 2023 Merck & Co., Inc., Rahway NJ, USA a přidružené společnosti. Všechna práva vyhrazena.
Merck Sharp & Dohme s.r.o. se sídlem Na Valentince 3336/4, 150 00 Praha 5, Česká republika.
Tel.: +420 233 010 111, e-mail: dpoc_czechslovak@merck.com, www.msd.cz
CZ-NON-00538 | Datum vypracování: srpen 2023

Merck Sharp & Dohme s.r.o. se sídlem Na Valentince 3336/4, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČO: 28462564, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 143294.

Cookies preferences


© 2023 MSD Czech republic s.r.o