Close Mobile Navigation

Testování na covid-19

Příznaky, jakkoliv typické, nestačí jako důkaz infekce covid-19. Testování je jedinou metodou, která prokáže onemocnění covid-19. Existuje více možností, jak se testovat.

Jak se můžete otestovat

PCR test

 • PCR je molekulární test na identifikaci genetického materiálu (RNA) viru SARS-CoV-2.
 • Provádí se výtěrem z nosohltanu, hltanu nebo i ze slin či kloktáním.
 • Maximálně přesný výsledek, test určí i jedinou molekulu.
 • Vyšší cena a také delší doba čekání na výsledek (až 48 hodin).
 • Provádí se na vybraných testovacích místech.
 • Lze jej postoupit obvykle po rezervaci v registračním systému, na kterých odběrových místech i bez objednání.

Antigenní test

 • Funguje na bázi rozpoznání přítomnosti bílkoviny viru SARS-CoV-2.
 • Pokud je proveden lékařem nebo v testovacím centru, slouží jako průkazná diagnostická metoda.
 • Pokud je proveden doma, je výsledek považován pouze za orientační.
 • Na základě domácího antigenního testu nelze zahájit léčbu, tedy předepsat léky na covid-19.
 • Jeho výhodou je nižší cena a rychlost, výsledek je znám během pár minut.
 • Nevýhodou je nižší spolehlivost a přesnost.

Co dělat, pokud je výsledek testu pozitivní?

V případě, že domácí antigenní test vyšel pozitivní, zavolejte svému praktickému lékaři, který vás objedná na PCR test nebo antigenní test do své ordinace nebo na odběrové místo. Díky tomu, že vás k testu indikuje lékař, nemusíte test hradit jako samoplátce. Pouze pozitivní výsledek z oficiálního testování může být podkladem pro zahájení léčby.

Kdy poprvé odhalí test přítomnost viru?

PRC test odhalí přítomnost viru prakticky od prvního momentu infekce. Antigenní testy mají trošku nižší citlivost, tam se doporučuje testovat se až po objevení prvních příznaků, případně opakovaně u bezpříznakových osob.

Jak poznám pozitivní výsledek?

Každý test může mít malinko odlišný vzhled, proto se vždy řiďte instrukcemi uvedenými v příbalovém letáku. Výsledek PCR testu nebo antigenního testu z testovacího centra přijde SMS zprávou nebo jiným zvoleným komunikačním kanálem, stejně jako výsledek při testování lékařem.

Kdy je dobré se znovu otestovat?

V současnosti není nutný kontrolní test pro potvrzení bezinfekčnosti. Pokud ovšem příznaky onemocnění přetrvávají, je nezbytné konzultovat další postup se svým ošetřujícím praktickým lékařem.

Časté otázky

Kde se mohu nechat testovat?

Jako samoplátce si můžete vybrat některé z odběrových míst na této webové stránce: https://testovani.uzis.cz/. Pokud ale zavoláte svému praktickému lékaři, sdělíte mu příznaky, které by mohly signalizovat onemocnění covid-19, nebo nahlásíte rizikový kontakt, případně vás s informací o možném riziku infekce kontaktuje Krajská hygienická stanice, poté vás váš lékař může indikovat k testu PCR, který bude hrazen ze zdravotního pojištění.

Jak se na odběrové místo přepravím?

Odběry vzorků na PCR testy jsou organizovány obvykle metodou drive-in, tedy tak, že pacient přijede na odběrové místo autem a test je proveden z auta, případně walk-in, kdy pacient do odběrového místa přijde pěšky.
U starších, imobilních lidí, nebo u pacientů, jejichž zdravotní stav neumožňuje dostavit se k odběru, je možné zařídit mobilní odběr v místě bydliště. K takovému odběru je však potřeba indikace praktického lékaře, proto v takových případech nejdříve volejte praktickému lékaři či ošetřujícímu lékaři specialistovi.

Kdo test hradí?

Pokud k testu nejste indikováni nahlášeným rizikovým kontaktem nebo svým praktickým lékařem, podstoupíte test jako samoplátce a uhradíte jej sami. To se děje například v případech, kdy je PCR test potřebný k odcestování do zahraničí. V případě indikace od hygienické stanice, praktického lékaře či lékaře specialisty, je test hrazen ze zdravotního pojištění.

Zdroje: 

1. Siddiqi HK, Mehra MR. COVID-19 illness in native and immunosuppressed states: a clinical-therapeutic staging proposal. J Heart Lung Transplant. 2020;39(5):405-407. doi:10.1016/j.healun.2020.03.012

2. Therapeutics and COVID-19: living guideline. World Health Organization. Accessed October 1, 2021. https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-therapeutics-2021.3

3. Mayo Clinic Staff. COVID-19, cold, allergies and the flu: What are the differences? Published May 18, 2021. Accessed August 16, 2021. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/coronavirus/in-depth/covid-19-cold-flu-and-allergies-differences/art-20503981

4. Symptoms of COVID-19. Centers for Disease Control and Prevention. Accessed September 13, 2021. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html 

5. Interim Guidance for Antigen Testing for SARS-CoV-2. Centers for Disease Control and Prevention. Updated June 14, 2021. Accessed August 4, 2021. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/resources/antigen-tests-guidelines.html 

6. People with Certain Medical Conditions. Centers for Disease Control and Prevention. Accessed September 22, 2021. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html

7. Docherty AB, Harrison EM, Green CA, et al. Features of 20 133 UK patients in hospital with covid-19 using the ISARIC WHO clinical characterisation protocol: prospective observational cohort study. BMJ. 2020;369:m1985. doi:10.1136/bmj.m1985

8. COVID-19 ADVICE FOR THE PUBLIC: GETTING VACCINATED. World Health Organization. Accessed October 1, 2021. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines/advice

9. Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, published 23. 4. 2023; Mezioborové stanovisko k použití antivirotik v prevenci progrese covidu-19 (20. 4. 2023), https://www.svl.cz/zpravy/mezioborove-stanovisko-k-pouziti-antivirotik-v-prevenci-progrese-covidu-19-2042023.html

Copyright © 2023 Merck & Co., Inc., Rahway NJ, USA a přidružené společnosti. Všechna práva vyhrazena.
Merck Sharp & Dohme s.r.o., se sídlem Na Valentince 3336/4, 150 00 Praha 5, Česká republika.
Tel.: +420 233 010 111, e-mail: dpoc_czechslovak@merck.com, www.msd.cz
CZ-NON-00519 | Datum vypracování: květen 2023

Merck Sharp & Dohme s.r.o. se sídlem Na Valentince 3336/4, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČO: 28462564, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 143294.

Jak léčit covid


Copyright © 2023 Merck & Co., Inc., Rahway NJ, USA a přidružené společnosti. Všechna práva vyhrazena.
Merck Sharp & Dohme s.r.o. se sídlem Na Valentince 3336/4, 150 00 Praha 5, Česká republika.
Tel.: +420 233 010 111, e-mail: dpoc_czechslovak@merck.com, www.msd.cz
CZ-NON-00538 | Datum vypracování: srpen 2023

Merck Sharp & Dohme s.r.o. se sídlem Na Valentince 3336/4, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČO: 28462564, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 143294.

Cookies preferences


© 2023 MSD Czech republic s.r.o